Onderhoud/Serviceabonnement

 

 

Werkzaamheden éénmaal per jaar,

indien van toepassing.

 

   Reinigen van warmtewisselaar en hoofdbrander.

   Reinigen en afstellen van aansteekbrander.

   Afstellen juiste belasting brander.

   Controle afvaltijd thermokoppel

   Controle regel en beveiligingsapparatuur.

   Controle schoorsteentrek.

   Controle ionisatiebeveiliging.

   Controle en evt. reinigen van de ventilator.

   Controle en afstellen van ontsteek en vollastdruk

      bij toestellen met elektronische ontsteking.

   Het meten van CO, O², CO² bij elektronisch HR ketels.

   Het reinigen van ketelsifon bij HR ketels.

   Het bijvullen en ontluchten van de installatie.

 

Niet inbegrepen zijn:

 

  Het leveren van materialen.

  Het verhelpen van storingen welke te wijten

     zijn aan nalatigheid of ondeskundig gebruik.

  Reparaties aan leidingnet, Radiatoren,

     Expansievat, Regelingen en dergelijke.

  Het ontkalken en spoelen van toestellen en leidingen.

  Het ontstoppen van afvoeren buiten het toestel.

  Het tussentijds bijvullen en ontluchten van de installatie.

 

Algemeen:

 

   Het toestel dient normaal te bereiken zijn en volgens

      de fabrieksvoorwaarden gemonteerd te zijn.

   Toestellen onder in de installatie dienen voorzien

      te zijn van afsluiters.                

   Looptijd van 1 januari t/m 31 december.

   Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd.

   Betaling per factuur in januari 8 dagen NETTO.

   Opzeggen van het abonnement, voor

      1 december van het lopende jaar.

   Restitutie wordt niet verleend.

   Alle voorgaande voorwaarden zijn hierbij vervallen.

                 

Onderhouds afspraak:

 

   Voor het maken van een afspraak stuur ik u

      ongeveer één week van tevoren een kaartje.

   Op eerste verzoek dient u toegang te verlenen

      tot het toestel.

   Wijziging van de gemaakte afspraak kan uiterlijk

      tot 48 uur na ontvangst van het kaartje.

   Ben ik op de afgesproken datum tevergeefs

      aan de deur geweest dan dient u zelf een

      nieuwe afspraak te maken, hiervoor wordt

      €. 15,-- in rekening gebracht.

 

Voor dat u belt:

 

   Controleer de waterdruk in de installatie

     (min. 1,0 Bar max. 1,7 Bar) en of er gas en elektriciteit is.

   De kamerthermostaat hoog genoeg ingesteld is.

   Het storingslampje brand, Reset eventueel het toestel.

 

Storingen:

 

   Storingen worden normaliter binnen 24 uur

      verholpen, echter de abonnementsprijs is

      gebaseerd dat deze onder normale werkuren

      gratis verholpen worden.

   Bij te late betaling heeft u geen recht op grond van het

      abonnement en wordt bij storing de arbeid en het materiaal

      in rekening gebracht tegen kontante betaling.

 

Melding storingen:

 

Maandag t/m Vrijdag tussen 9.30 tot 16.00 uur.                    

 

0622-461054   Bij in gesprek wordt u doorgeschakeld naar het

antwoordapparaat en kunt u uw naam en telefoonnummer inspreken, wij bellen u terug.

 

Weekend en werkdagen na 16.00 uur.

               

0180-552994   Door het inspreken van het antwoordapparaat

met vermelding van uw naam en telefoonnummer, wij bellen u terug.   

              

 

Met hartelijke groet, Tom Bal.

 

 

Ref: 10.01